• 2022
 • Centrum

Studiekeuze Omschrijving

Heb je interesse en aanleg voor sport én wetenschappen? Wil je wetenschappelijke kennis, vaardigheden en attitudes inzetten om bijvoorbeeld advies voor een gezonde levensstijl te formuleren, een optimale revalidatie te ontwikkelen of bewegingsactiviteiten vorm te geven? Beweeg je graag en hou je van sportactiviteiten? Kies dan voor de richting sportwetenschappen.

Via een geïntegreerde aanpak wordt duidelijk gemaakt dat de verschillende wetenschapsdisciplines (fysicia, biologie, chemie, wiskunde …) verweven zijn met elkaar. Je werkt samen met je medeleerlingen aan boeiende projecten die focussen op maatschappelijke uitdagingen.

Inschrijven
Basisvorming  
Aardrijkskunde 1
Engels 2
Frans 3
Geschiedenis 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Wiskunde 3
Levensbeschouwing 2

 • 2021
 • Centrum

Studiekeuze Omschrijving

Ben je geboeid door sociale verhoudingen en wil je het fijne weten van de menselijke psyche? Fascineert de rol van de media je en wil je doordringen in de geheimen van de kunstwereld? Kies dan voor de studierichting Humane Wetenschappen.

Deze studierichting focust op alles wat te maken heeft met mens en maatschappij. Je ontwikkelt een kritische, onderzoekende houding en verhoogt je sociale vaardigheden. Bovendien bestudeer je andere culturen en analyseer je de maatschappelijke uitdagingen waar we in deze complexe wereld mee geconfronteerd worden.

Inschrijven
Basisvorming  
Aardrijkskunde 1
Engels 2
Frans 3
Geschiedenis 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Wiskunde 3
Levensbeschouwing 2

 • 2020
 • Centrum

Studiekeuze Omschrijving

Droom je van een carrière in de zeevaartsector? Ben je gefascineerd door de zee en de nautische wereld? Dan is deze studierichting, uniek in Vlaanderen, iets voor jou. Naast een sterke basis wiskunde en wetenschappen krijg je een introductie in de wereld van de maritieme technologie en vaardigheden (navigatie, thermodynamica, maneuvreertechniek …). Voor dit laatste doen we een beroep op de professionele competenties van leerkrachten van het Maritiem Instituut Mercator.

Na het volgen van deze richting ben je optimaal voorbereid op de vervolgstudies aan de Hogere Zeevaartschool in Antwerpen. Maar ook ingenieursstudies of andere sterk wetenschappelijke richtingen liggen binnen je bereik.

Inschrijven
Basisvorming  
Aardrijkskunde 1
Engels 2
Frans 3
Geschiedenis 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Wiskunde 3
Levensbeschouwing 2

 • 2020
 • Centrum

Studiekeuze Omschrijving

Wil je de economische wereld grondig verkennen? Volg je de actualiteit op de voet? Wil je weten hoe een bedrijf werkt? Waarom je als consument wel bereid bent om veel geld uit te geven aan de laaste nieuwe hype, maar je busabonnement zo goedkoop mogelijk wil aankopen? Dan is een economische studierichting misschien iets voor jou! Iedereen die geboeid is door het economisch leven kan instappen in deze richting, er is geen voorkennis vereist. In de tweede graad onderzoek je de wisselwerking tussen bedrijven en consumenten. Je leert ook hoe je een dubbele boekhouding moet maken. In de derde graad wordt de sociaal-economische werkelijkheid onder de loep genomen: de gezinnen, de bedrijfswereld, de (internationale) overheden … 

Welke studierichting kun je kiezen?

Kies je voor een studierichting met wetenschappen (biologie, chemie, fysica en aardrijkskunde), dan zal je uitgedaagd worden om wetenschappelijke problemen aan te pakken en te onderzoeken. Je vergelijkt en redeneert op een logische manier om tot oplossingen te komen voor boeiende vraagstukken uit onze samenleving. Je gaat op zoek naar de verklaring voor natuurfenomenen, voert wetenschappelijke experimenten uit in practica en rapporteert de resultaten van je onderzoek. Je wordt een expert in het kritisch analyseren en evalueren van feitenmateriaal.

Je hebt een ruime en brede interesse in vreemde talen en andere culturen en je wil van je meertaligheid je troef maken? Dan is deze studierichting iets voor jou! Je ontwikkelt je mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid in verschillende talen en leert je in verschillende situaties correct uit te drukken. Je bestudeert verschillende taalfenomenen en ontwikkelt een inzicht in de taal als systeem. Je reflecteert over taal en maakt kennis met anderstalige literatuur. Op een activerende en onderzoekende manier verken je de Franse, Engelse, Duitse en/of Spaanse cultuur en word je aangespoord om je talenknobbel verder te ontwikkelen.

Ben je goed in wiskunde en mik je op een sterk wetenschappelijke richting in het hoger onderwijs? Wil je je wiskundig inzicht verder ontwikkelen, houd je van logisch redeneren en wil je abstract leren denken? Ben je ook benieuwd naar de theoretische achtergrond van wiskundige toepassingen? Dan is een studierichting met wiskunde beslist iets voor jou! 

Inschrijven
Basisvorming  
Aardrijkskunde 1
Engels 2
Frans 3
Geschiedenis 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Wiskunde 3
Levensbeschouwing 2

 • 2020
 • Centrum

Studiekeuze Omschrijving

Kies je voor een studierichting met wetenschappen (biologie, chemie, fysica en aardrijkskunde), dan zal je uitgedaagd worden om wetenschappelijke problemen aan te pakken en te onderzoeken. Je vergelijkt en redeneert op een logische manier om tot oplossingen te komen voor boeiende vraagstukken uit onze samenleving. Je gaat op zoek naar de verklaring voor natuurfenomenen, voert wetenschappelijke experimenten uit in practica en rapporteert de resultaten van je onderzoek. Je wordt een expert in het kritisch analyseren en evalueren van feitenmateriaal.

Welke studierichting kun je kiezen?

Je hebt een ruime en brede interesse in vreemde talen en andere culturen en je wil van je meertaligheid je troef maken? Dan is deze studierichting iets voor jou! Je ontwikkelt je mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid in verschillende talen en leert je in verschillende situaties correct uit te drukken. Je bestudeert verschillende taalfenomenen en ontwikkelt een inzicht in de taal als systeem. Je reflecteert over taal en maakt kennis met anderstalige literatuur. Op een activerende en onderzoekende manier verken je de Franse, Engelse, Duitse en/of Spaanse cultuur en word je aangespoord om je talenknobbel verder te ontwikkelen.

Ben je goed in wiskunde en mik je op een sterk wetenschappelijke richting in het hoger onderwijs? Wil je je wiskundig inzicht verder ontwikkelen, houd je van logisch redeneren en wil je abstract leren denken? Ben je ook benieuwd naar de theoretische achtergrond van wiskundige toepassingen? Dan is een studierichting met wiskunde beslist iets voor jou! 

Dit is de ideale studierichting voor iedereen die een neus heeft voor wetenschappen en wiskunde! Je zoekt oplossingen voor authentieke problemen waarbij je de relevante theorie uit de exacte wetenschappen in de praktijk toepast. Onderzoek, ontwerp en ontwikkeling staan centraal in deze unieke studierichting. Je gaat aan de slag met 3D-printers, programmeert robots en komt in contact met experten uit het bedrijfsleven. Bij de uitvoering van multidisciplinaire projecten ga je geen enkele uitdaging op het vlak van energie, duurzaamheid, milieu, mobiliteit, voeding … uit de weg.

Inschrijven
Basisvorming  
Aardrijkskunde 1
Engels 2
Frans 3
Geschiedenis 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Wiskunde 3
Levensbeschouwing 2

 • 2020
 • Centrum

Studiekeuze Omschrijving

Dompel je onder in de Romeinse samenleving en cultuur en bestudeer de Latijnse taal in alle studierichtingen met het vak Latijn. We verwachten dat je een brede interesse en nieuwsgierigheid hebt om een oude cultuur te leren kennen door het bestuderen van authentieke teksten. Je zal op een probleemoplossende manier met de Latijnse taal omgaan waardoor je algemene taalvaardigheid zal worden aangescherpt. Je ontwikkelt je historisch bewustzijn. Mensen in de klassieke oudheid stelden zich immers dezelfde vragen als wij, maar de antwoorden waren vaak heel verschillend. Je verruimt in deze studierichting je horizon door spanningsvelden uit de antieke en hedendaagse wereld vanuit een ruimer perspectief te bekijken.

Welke studierichting kun je kiezen?

Kies je voor een studierichting met wetenschappen (biologie, chemie, fysica en aardrijkskunde), dan zal je uitgedaagd worden om wetenschappelijke problemen aan te pakken en te onderzoeken. Je vergelijkt en redeneert op een logische manier om tot oplossingen te komen voor boeiende vraagstukken uit onze samenleving. Je gaat op zoek naar de verklaring voor natuurfenomenen, voert wetenschappelijke experimenten uit in practica en rapporteert de resultaten van je onderzoek. Je wordt een expert in het kritisch analyseren en evalueren van feitenmateriaal.

Je hebt een ruime en brede interesse in vreemde talen en andere culturen en je wil van je meertaligheid je troef maken? Dan is deze studierichting iets voor jou! Je ontwikkelt je mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid in verschillende talen en leert je in verschillende situaties correct uit te drukken. Je bestudeert verschillende taalfenomenen en ontwikkelt een inzicht in de taal als systeem. Je reflecteert over taal en maakt kennis met anderstalige literatuur. Op een activerende en onderzoekende manier verken je de Franse, Engelse, Duitse en/of Spaanse cultuur en word je aangespoord om je talenknobbel verder te ontwikkelen.

Ben je goed in wiskunde en mik je op een sterk wetenschappelijke richting in het hoger onderwijs? Wil je je wiskundig inzicht verder ontwikkelen, houd je van logisch redeneren en wil je abstract leren denken? Ben je ook benieuwd naar de theoretische achtergrond van wiskundige toepassingen? Dan is een studierichting met wiskunde beslist iets voor jou! 

Inschrijven
Basisvorming  
Aardrijkskunde 1
Engels 2
Frans 3
Geschiedenis 2
Lichamelijk opvoeding 2
Nederlands 4
Wiskunde 3
Levensbeschouwing 2

 • 2019
 • Centrum

Studiekeuze Omschrijving

Heb je interesse en aanleg voor sport én wetenschappen? Wil je wetenschappelijke kennis, vaardigheden en attitudes inzetten om bijvoorbeeld advies voor een gezonde levensstijl te formuleren, een optimale revalidatie te ontwikkelen of bewegingsactiviteiten vorm te geven? Beweeg je graag en hou je van sportactiviteiten? Kies dan voor de richting sportwetenschappen.

Inschrijven
Basisvorming  
Aardrijkskunde 1
Biologie 2
Chemie 2
Engels 3
Frans 3
Fysica 2
Geschiedenis 2
ICT-vaardigheden 1

 • 2019
 • Centrum

Studiekeuze Omschrijving

De leerinhouden en vaardigheden die aan bod komen in de verschillende wetenschappelijk gerichte vakken (fysica, biologie, chemie en aardrijkskunde) moeten de leerlingen toelaten een wetenschappelijk onderbouwd standpunt te ontwikkelen in een maatschappelijke discussie. In onze hoogtechnologische samenleving is een zekere wetenschappelijke kennis en beheersing onontbeerlijk. Contexten uit het dagelijks leven, uit industriële en medische toepassingen van wetenschap verschaffen de leerlingen inzicht in de ontwikkeling van de samenleving en brengen een technologische vormingscomponent via het wetenschapsonderwijs.

Naast het verwerven van een wetenschappelijke geletterdheid via de gemeenschappelijke eindtermen en vakeindtermen, zal het fundamentele gedeelte wetenschappen ook kennis, vaardigheden en attitudes aanbrengen die nodig zijn om in het wetenschappelijk hoger onderwijs te slagen.

Inschrijven
Basisvorming  
Aardrijkskunde 1
Biologie 2
Chemie 2
Engels 3
Frans 3
Fysica 2
Geschiedenis 2
ICT-vaardigheden 1

 • 2019
 • Centrum

Studiekeuze Omschrijving

Ben je geboeid door sociale verhoudingen en wil je het fijne weten van de menselijke psyche? Fascineert de rol van de media je en wil je doordringen in de geheimen van de kunstwereld? Kies dan voor de studierichting Humane Wetenschappen.

Deze studierichting focust op alles wat te maken heeft met mens en maatschappij. Je ontwikkelt een kritische, onderzoekende houding en verhoogt je sociale vaardigheden. Bovendien bestudeer je andere culturen en analyseer je de maatschappelijke uitdagingen waar we in deze complexe wereld mee geconfronteerd worden.

Inschrijven
Basisvorming  
Aardrijkskunde 1
Biologie 1
Chemie 1
Engels 3
Frans 3
Fysica 1
Geschiedenis 2
ICT-vaardigheden 1

 • 2019
 • Centrum

Studiekeuze Omschrijving

Wil je weten waar ons belastinggeld naartoe gaat? Wil je een overschrijving leren invullen of een verzekering leren afsluiten? Dan moet je in de 2de graad voor economie kiezen. Kies je voor de richting economie, dan krijg o.a. nog twee uur boekhouden! Ideaal indien je later een eigen zaak wil beginnen!

Welke opties kun je kiezen?

Wie kiest voor de optie wetenschappen in de richtingen economie en Latijn, kiest voor een pakket met 5 uur wiskunde, 2 uur fysica (waarvan een uur in het Engels) en 2 uur chemie.

In deze afdelingen wordt de leerstof wiskunde en wetenschappen met grotere diepgang aangeboden, ligt de graad van abstraheren hoger, wordt een groter inzicht vereist en wordt parate kennis opgebouwd. Deze optie is een ideale voorbereiding om vanuit de richting economie of Latijn door te stromen naar de lestijdenrichtingen met meer dan 3u wiskunde in de derde graad.

De nood aan communicatieve vaardigheid is bijzonder groot in onze maatschappij. Daarom biedt een richting met een belangrijk pakket talen heel wat mogelijkheden aan wie zijn taalvaardigheid wil uitdiepen.

Inschrijven
Basisvorming  
Aardrijkskunde 1
Biologie 1
Chemie 1
Engels 3
Frans 3
Fysica 1
Geschiedenis 2
ICT-vaardigheden 1