• 2022
 • Pegasus

Studiekeuze Omschrijving

In de richting Economische Wetenschappen komt er naast algemene economie ook een mix van bedrijfseconomie, recht en boekhouden aan bod in een pakket van 4u. Hierdoor verwerf je inzicht in de economie als systeem, kan je de verschillende ondernemingsvormen van elkaar onderscheiden op grond van de (juridische) kenmerken en raak je vertrouwd met de registratie van courante verrichtingen volgens de principes van het dubbel boekhouden. Dit alles wordt nog aangevuld met 5u gevorderde abstracte wiskunde.

> Ben je geïnteresseerd in het economisch leven en abstract denken binnen economische wetenschappen én wiskunde, dan is deze richting misschien iets voor jou?

Inschrijven

Basisvorming

Vak uur/week
Levensbeschouwelijk 2
Lichamelijke opvoeding 2

 • 2022
 • Pegasus

Studiekeuze Omschrijving

Durven denken en willen weten staan centraal. “Nieuws-gierigheid” voor nieuwe inzichten en een drive om associatief te (leren) denken is cruciaal.   
De basis wordt gelegd in het vak gedragswetenschappen. Linken worden gemaakt in kunstgeschiedenis en filosofie via ICT-opdrachten, debatten, artikelbespreking, getuigenissen en onderzoeksopdrachten.
Kortom, we nemen de mens en zijn gedrag onder de loep!

> Heb je interesse in het waarom achter het menselijk gedrag? Ben je geboeid door de stappen die worden gezet in onze ontwikkeling als persoon? Schrikken vragen waarop meerdere antwoorden mogelijk zijn je niet af ? Vind je het fijn steeds opnieuw op zoek te gaan naar nieuwe inzichten? Dan is deze richting misschien iets voor jou.

Inschrijven

Basisvorming

Vak uur/week
Levensbeschouwelijk 2
Lichamelijke opvoeding 2

 • 2022
 • Pegasus

Studiekeuze Omschrijving

Dit is een nieuwe studierichting in de tweede graad. Hier kunnen leerlingen hun communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk, verdiepen in het Engels, het Frans en het Nederlands. Daarnaast maken ze kennis met een extra vreemde taal, nl. het Duits. De culturele interesse wordt verder uitgewerkt in allerlei vormen van literatuur en kunstbeschouwing.

> Wil je jouw talenknobbel en taalvaardigheid verder ontwikkelen, dan is deze richting misschien iets voor jou?
 

Inschrijven

Basisvorming

Vak uur/week

 • 2022
 • Pegasus

Studiekeuze Omschrijving

In de richting Bedrijfswetenschappen wordt net zoals in de richting Economische Wetenschappen naast algemene economie ook recht, boekhouden en bedrijfseconomie aangeboden, dit alles in een pakket van 5u. In deze richting wordt (a.d.h.v. toepassingen) wat dieper ingegaan  op hoe een economie functioneert, op het onderscheid tussen de verschillende ondernemingsvormen en op het boeken van courante verrichtingen in een dubbele boekhouding.  De wiskunde is eerder toepassingsgericht (4u + 1u toegepaste wiskunde) in functie van economie.

> Ben je geïnteresseerd in het economisch leven, in de wisselwerking tussen bedrijven en consumenten, dan is deze richting misschien iets voor jou?
 

Inschrijven

Basisvorming

Vak uur/week
Levensbeschouwelijk 2
Lichamelijke opvoeding 2

 • 2022
 • Pegasus

Studiekeuze Omschrijving

Deze studierichting is vooral een technisch-wetenschappelijke richting. De algemene wetenschappelijke basis focust op wiskunde en een uitgebreid pakket aan fysica (mechanica & elektriciteit). Daarnaast besteden de  leerlingen veel aandacht aan de STEM-vaardigheden en technologische toepassingen.

> Ben je geïnteresseerd in wiskunde, wetenschappen en technologische realisaties (STEM), dan is deze richting misschien iets voor jou?
 

Inschrijven

Basisvorming

Vak uur/week
Levensbeschouwelijk 2
Lichamelijke opvoeding 2

 • 2022
 • Pegasus

Studiekeuze Omschrijving

Deze richting legt een sterk accent op de wetenschapsvakken, zoals fysica, biologie, chemie en aardrijkskunde én een sterkere wiskundige ontwikkeling. Leren onderzoeken en onderzoekend leren staan hier centraal. Leerlingen leren informatie kritisch te bekijken, te structureren en te verwerken. Bovendien kan je door een optie van 3uur/week maritieme wetenschappen een introductie krijgen in de wereld van de maritieme technologie en vaardigheden.

> Heb je een neus voor wetenschappen, wiskunde en probleemoplossend denken, dat is deze richting misschien iets voor jou?
 

Inschrijven

Basisvorming

Vak uur/week
Levensbeschouwelijk 2
Lichamelijke opvoeding 2

 • 2022
 • Pegasus

Studiekeuze Omschrijving

Leerlingen in deze richting bestuderen wetenschappen (biologie, fysica en chemie) én hun toepassingen aan de hand van bewegings- en sportactiviteiten. De combinatie van deze twee vakdomeinen zorgt voor een dieper inzicht in toegepaste wetenschappen.

> Het je interesse en aanleg voor sport én wetenschappen, dan is deze richting misschien iets voor jou?
 

Inschrijven

Basisvorming

Vak uur/week
Levensbeschouwelijk 2
Nederlands 4

 • 2022
 • Pegasus

Studiekeuze Omschrijving

In de tweede graad lees je grote uittreksels uit authentieke teksten van Latijnse auteurs. Er is o.a. aandacht voor de Romeinen in onze streken (Caesar), de Romeinse politieke organisatie, sociale strijd, mythologie en het dagelijks leven in Rome. Het bevorderen van gefundeerde kritische zin is een hoofddoelstelling. In alle culturele en historische onderdelen is er ruime aandacht voor de relevantie voor en de link met de eigen tijd.

> Wil je de antieke en hedendaagse wereld vanuit ruimer perspectief bekijken, dan is deze richting misschien iets voor jou?

Inschrijven

Basisvorming

Vak uur/week
Levensbeschouwelijk 2
Lichamelijke opvoeding 2

 • 2022
 • Pegasus

Studiekeuze Omschrijving

Zoek je een extra uitdaging, dan is dit traject een mogelijke keuze. Je bestudeert de Latijnse taal, wat ook voor andere studierichtingen verrijkend is. Via Latijnse teksten word je binnengeleid in de antieke wereld. Je ontdekt hoe onze samenleving uit de Romeinse oudheid ontstaan is. Je geheugen trainen, leren leren en een brede algemene vorming zijn in dit traject de pijlers die je voorbereiden op je verdere studie.

Via een flexibel leertraject kan het traject Klassieke Talen gecombineerd worden met het traject Edusport en Edumusic. De leerlingen volgen hierbij de lessen uit het traject Klassieke Talen op de campus Pegasus en sluiten aan bij de leerlingen Olympus voor de lessen Edusport of volgen binnen het domein creatieve vorming de lessen Edumusic.

Inschrijven

Basisvorming

Domein Vak uur/week
Levensbeschouwelijk Levensbeschouwelijk 2

 • 2022
 • Pegasus

Studiekeuze Omschrijving

In het traject Algemene Vorming wordt naast de brede algemene vorming ruimte voorzien voor een kennismaking met de CLIL-methodiek.

Iedereen proeft van wiskunde in het Frans. In het Flex-uur wordt tijd genomen voor verdieping of remediëring van een bepaald onderdeel uit een vak van het basisgedeelte.

Via de talentenmodules maken leerlingen kennis met verschillende domeinen zoals STEM, wetenschappen, kunst, humane wetenschappen, programmeren, ICT en mediawijsheid.

De leerlingen kunnen binnen het domein creatieve vorming kiezen voor de optie Edumusic.

Inschrijven

Basisvorming

Domein Vak uur/week
Levensbeschouwelijk Levensbeschouwelijk 2