• 2023
 • Pegasus

Omschrijving Studiekeuze

Je leert hier in STEM (Science, Technology, Engineering en Mathematics) vooral onderzoeken, creatieve oplossingen bedenken en realiseren. Hierdoor worden je natuurwetenschappelijke (fysica, biologie en chemie), technische en wiskundige inzichten verder ontwikkeld.
 

Inschrijven

Basisvorming

Vak uur/week
Levensbeschouwelijk 2
Lichamelijke opvoeding

 • 2023
 • Pegasus

Omschrijving Studiekeuze

Wetenschappelijk werk met onderzoekend leren in biologie, chemie en fysica wordt aangevuld met een extra uur Nederlands, Frans en Engels.
 

Inschrijven

Basisvorming

Vak uur/week
Levensbeschouwelijk 2
Lichamelijke opvoeding

 • 2023
 • Pegasus

Omschrijving Studiekeuze

Naast de uitgebreide studie van de Latijnse taal en de Romeinse samenleving is er ook voldoende ruimte om het Griekse alfabet en de Griekse cultuur onder de loep te nemen. Veel aandacht gaat naar ‘leren leren’ met als doel het ontrafelen van een authentieke tekst. Het is de voorbereiding op een keuze Latijn in de tweede graad.
 

Inschrijven

Basisvorming

Vak uur/week
Levensbeschouwelijk 2
Lichamelijke opvoeding

 • 2023
 • Pegasus

Omschrijving Studiekeuze

Hier onderzoek je de rol van economie in de maatschappij op een kritische manier vanuit het standpunt van de consument, de ondernemingen en de overheid. Je ontwikkelt ondernemingszin en aandacht voor ondernemerschap tijdens projecten. Je ontwikkelt digitale vaardigheden door data op te zoeken, te verwerken en te presenteren.
 

Inschrijven

Basisvorming

Vak uur/week
Levensbeschouwelijk 2
Lichamelijke opvoeding

 • 2023
 • Pegasus

Omschrijving Studiekeuze

Zoek je een extra uitdaging, dan is dit traject een mogelijke keuze. Je bestudeert de Latijnse taal, wat ook voor andere studierichtingen verrijkend is. Via Latijnse teksten word je binnengeleid in de antieke wereld. Je ontdekt hoe onze samenleving uit de Romeinse oudheid ontstaan is. Je geheugen trainen, leren leren en een brede algemene vorming zijn in dit traject de pijlers die je voorbereiden op je verdere studie.

Via een gedifferentieerd leertraject kan het traject Klassieke Talen gecombineerd worden met het traject Edusport en Edumusic. De leerlingen volgen hierbij de lessen uit het traject Klassieke Talen op de campus Pegasus en sluiten aan bij de leerlingen Olympus voor de lessen Edusport of volgen binnen het domein creatieve vorming de lessen Edumusic.

Inschrijven

Basisvorming

Vak uur/week
Levensbeschouwelijk 2
Lichamelijke opvoeding

 • 2023
 • Pegasus

Omschrijving Studiekeuze

In het traject Algemene Vorming wordt naast de brede algemene vorming ruimte voorzien voor een kennismaking met de CLIL-methodiek.

Iedereen proeft van wiskunde in het Frans. Tijdens Leerboost wordt tijd genomen voor verdieping of remediëring van een bepaald onderdeel uit een vak van de basisvorming of aan sleutelcompetenties.

Via de talentenmodules maken leerlingen kennis met verschillende domeinen zoals STEM, wetenschappen, kunst, humane wetenschappen, programmeren, ICT en mediawijsheid.

De leerlingen kunnen binnen het domein creatieve vorming kiezen voor de optie Edumusic.

Inschrijven

Basisvorming

Vak uur/week
Levensbeschouwelijk 2
Lichamelijke opvoeding

 • 2023
 • Pegasus

Omschrijving Studiekeuze

Deze richting legt een sterk accent op de wetenschapsvakken, zoals fysica, biologie, chemie en aardrijkskunde én een sterkere wiskundige ontwikkeling. Leren onderzoeken en onderzoekend leren staan hier centraal. Leerlingen leren informatie kritisch te bekijken, te structureren en te verwerken. Bovendien kan je door een optie van 3uur/week maritieme wetenschappen een introductie krijgen in de wereld van de maritieme technologie en vaardigheden.

> Heb je een neus voor wetenschappen, wiskunde en probleemoplossend denken, dat is deze richting misschien iets voor jou?
 

Inschrijven

Basisvorming

Vak uur/week
Levensbeschouwelijk

 • 2023
 • Pegasus

Omschrijving Studiekeuze

Deze studierichting is vooral een technisch-wetenschappelijke richting. De algemene wetenschappelijke basis focust op wiskunde en een uitgebreid pakket aan fysica (mechanica & elektriciteit). Daarnaast besteden de  leerlingen veel aandacht aan de STEM-vaardigheden en technologische toepassingen.

> Ben je geïnteresseerd in wiskunde, wetenschappen en technologische realisaties (STEM), dan is deze richting misschien iets voor jou?
 

Inschrijven

Basisvorming

Vak uur/week
Levensbeschouwelijk

 • 2023
 • Pegasus

Omschrijving Studiekeuze

In de tweede graad lees je grote uittreksels uit authentieke teksten van Latijnse auteurs. Er is o.a. aandacht voor de Romeinen in onze streken (Caesar), de Romeinse politieke organisatie, sociale strijd, mythologie en het dagelijks leven in Rome. Het bevorderen van gefundeerde kritische zin is een hoofddoelstelling. In alle culturele en historische onderdelen is er ruime aandacht voor de relevantie voor en de link met de eigen tijd.

> Wil je de antieke en hedendaagse wereld vanuit ruimer perspectief bekijken, dan is deze richting misschien iets voor jou?

Inschrijven

Basisvorming

Vak uur/week
Levensbeschouwelijk

 • 2023
 • Pegasus

Omschrijving Studiekeuze

Leerlingen in deze richting bestuderen wetenschappen (biologie, fysica en chemie) én hun toepassingen aan de hand van bewegings- en sportactiviteiten. De combinatie van deze twee vakdomeinen zorgt voor een dieper inzicht in toegepaste wetenschappen.

> Het je interesse en aanleg voor sport én wetenschappen, dan is deze richting misschien iets voor jou?
 

Inschrijven

Basisvorming

Vak uur/week
Levensbeschouwelijk