Traject Klassieke Talen - Eerste Leerjaar A


Omschrijving Studiekeuze

Zoek je een extra uitdaging, dan is dit traject een mogelijke keuze. Je bestudeert de Latijnse taal, wat ook voor andere studierichtingen verrijkend is. Via Latijnse teksten word je binnengeleid in de antieke wereld. Je ontdekt hoe onze samenleving uit de Romeinse oudheid ontstaan is. Je geheugen trainen, leren leren en een brede algemene vorming zijn in dit traject de pijlers die je voorbereiden op je verdere studie.

Via een gedifferentieerd leertraject kan het traject Klassieke Talen gecombineerd worden met het traject Edusport en Edumusic. De leerlingen volgen hierbij de lessen uit het traject Klassieke Talen op de campus Pegasus en sluiten aan bij de leerlingen Olympus voor de lessen Edusport of volgen binnen het domein creatieve vorming de lessen Edumusic.

Inschrijven
  • Skills
    • Latijn

Basisvorming

Vak uur/week
Levensbeschouwelijk 2
Lichamelijke opvoeding 2
Aardrijkskunde 2
Geschiedenis en burgerschap 2
Engels 2
Frans 4
Digitale competentie en mediawijsheid 1
Artistieke expressie 1
Nederlands 4
Natuurwetenschappen 1
Wiskunde* 4
Teckniek 2

Verkennen, uitdiepen en remediëren

Vak uur/week
Latijn 2
Talentenmodules 1
Leerboost 1
Wisboost 1
  32

Keuze

*Wiskunde (Basisvorming 5 uur) wordt in het eerste jaar aangeboden met of zonder CLIL-methodiek (Wiskunde/Frans)