Humane Wetenschappen - 2de graad


Omschrijving Studiekeuze

In de richting humane wetenschappen maak je kennis met de vakken cultuuren gedragswetenschappen. In gedragswetenschappen staat de wijze waarop het individu functioneert in de samenleving centraal, in cultuurwetenschappen bestuderen we alles wat mensen produceren: kunst en techniek, maar ook wetten, waarden en normen. Humane wetenschappen is een volwaardige en evenwichtige ASO-richting die leerlingen een brede waaier aan mogelijkheden biedt met het oog op hoger onderwijs. In de lessen volgen we een graadsleerplan bestaande uit leerstofblokken zoals organisatie, expressie en identiteit.

De leerlingen maken op diverse manieren kennis met de wetenschappelijke benadering van mens en maatschappij: van het klassieke doceren en individuele opdrachten tot groepsdiscussies, projecten, ICT en museumbezoeken.

Welke opties kun je kiezen?

 

De nood aan communicatieve vaardigheid is bijzonder groot in onze maatschappij. Daarom biedt een richting met een belangrijk pakket talen heel wat mogelijkheden aan wie zijn taalvaardigheid wil uitdiepen. In de tweede graad wordt een stevige basis gelegd voor Nederlands, Frans, Engels en Duits. Als enige school in de regio biedt KA Pegasus Duits aan in het derde jaar. Duits is de moedertaal van meer dan 100 miljoen Europeanen. Bovendien is Duitsland onze belangrijkste handelspartner. Duits is ook belangrijke wetenschapstaal en heel wat grote literaire werken zijn in het Duits geschreven. Naast de taaltechniek wordt er ook aandacht besteed aan de vaardigheid, mondigheid én aan het kunstzinnige.

Wie in de tweede graad kiest voor talen, in combinatie met economie, humane wetenschappen of Latijn, creëert een brede en stevige basis die heel wat mogelijkheden biedt voor de verdere uitbouw van de carrière.

In de tweede en derde graad is de optie economie een smaakmaker. De leerlingen zullen geboeid raken door de probleemoplossende aanpak en de grote zelfactiviteit. Het kennismaken met de economische realiteit door het uitvoeren van opdrachten, het beargumenteren van standpunten, het confronteren met andere opvattingen en het stimuleren van de creativiteit krijgt bijgevolg voorrang op het overbrengen van kennis en economische theorieën. Hierdoor krijgen de leerlingen een genuanceerd en ruim beeld van de samenleving. Leerlingen Latijn en humane Wetenschappen kunnen nu ook kiezen voor economie als CLIL-vak (Engels) binnen het keuzegedeelte.

In de richting humane wetenschappen kan je kiezen voor een accent op kunst. Creatieve talenten worden hierbij verder ontwikkeld in de lessen muzikale en plastische opvoeding. Leerlingen maken kennis met beeldtaal en leren bewust met klanken om te gaan. Het “creatief-zijn” wordt aangemoedigd en krijgt ruimte om zich maximaal te ontplooien.

Het project Edusport wordt voortgezet in de tweede graad. In elke richting kan er geopteerd worden voor 4 uur sport tijdens de les­uren onder leiding van gediplomeerde A- of B– trainers.

Slagen in het tweede jaar voor Edusport of het afleggen van een geslaagde toelatingsproef in het begin van het schooljaar en lid zijn van een erkende sportclub behoren tot de toelatingsvoorwaarden om deze optie te kunnen volgen.

Toen we jaren geleden in het eerste jaar startten met het CLIL-project, was het de bedoeling om dit na verloop van tijd verder uit te bouwen in de tweede graad. Belofte maakt schuld en dus kunnen de leerlingen van de tweede graad zich verder ontwikkelen in meertalig onderwijs. Zoals u in de lessentabel kunt zien, werd CLIL opgenomen binnen het lessenpakket en is het dus een volwaardige optie geworden. Wiskunde wordt gecombineerd met Frans. Economie, fysica en informatica met Engels.

De leerlingen krijgen naast het gewone lessenpakket extra uren muzikale ondersteuning van professionele coaches. Dit met de focus op volgende troeven:

  • extra oefentijd (instrument);
  • aanbieden van ondersteuning via het online platform musicmasterclasses.be;
  • intesieve coaching waarbij je door professionele begeleiding sneller groeit als muzikant (zowel individueel als in groep)
Inschrijven
  • Skills
    • Gedragswetenschappen
    • Cultuurwetenschappen
Basisvorming  
Levensbeschouwelijk 2
Aardrijkskunde 1
Biologie 1
Chemie 1
Engels 3
Frans 3
Fysica 1
Geschiedenis 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Wiskunde 4
  24
Humane Wetenschappen - Talen  
Basisvorming 24
Gedragswetenschappen 2
Cultuurwetenschappen 2
Media 2
Duits 2
  32

Humane Wetenschappen - CLIL  
Basisvorming 24
Gedragswetenschappen 2
Cultuurwetenschappen 2
Media 2
Wiskunde CLIL (Frans) 2
  32

Humane Wetenschappen - Edusport  
Basisvorming 24
Gedragswetenschappen 2
Cultuurwetenschappen 2
Media 2
Edusport 2
  32
Humane Wetenschappen - Kunst  
Basisvorming 24
Gedragswetenschappen 2
Cultuurwetenschappen 2
Media 2
Muzikale opvoeding 1
Plastische opvoeding 1
  32

Humane Wetenschappen - Economie  
Basisvorming 24
Gedragswetenschappen 2
Cultuurwetenschappen 2
Media 2
Economie 2
  32
Humane Wetenschappen - Edumusic  
Basisvorming 24
Gedragswetenschappen 2
Cultuurwetenschappen 2
Media 2
Edumusic 2
  32