Wetenschappen - 3de Graad


Omschrijving Studiekeuze

Kies je voor een studierichting met wetenschappen (biologie, chemie, fysica en aardrijkskunde), dan zal je uitgedaagd worden om wetenschappelijke problemen aan te pakken en te onderzoeken. Je vergelijkt en redeneert op een logische manier om tot oplossingen te komen voor boeiende vraagstukken uit onze samenleving. Je gaat op zoek naar de verklaring voor natuurfenomenen, voert wetenschappelijke experimenten uit in practica en rapporteert de resultaten van je onderzoek. Je wordt een expert in het kritisch analyseren en evalueren van feitenmateriaal.

Inschrijven
Wetenschappen - ​​​Moderne Talen  
Levensbeschouwing 2
LO 2
Nederlands 4
Frans - Engels 7
Duits  2
Geschiedenis 2
Wetenschappen
(Biologie, Chemie, Fysica, Aardrijkskunde + Project STEM + onderzoeksvaardigheden)
7
Wiskunde 4
Module * 2
  32
Wetenschappen - ​​​Wiskunde  
Levensbeschouwing 2
LO 2
Nederlands 4
Frans - Engels 5
Geschiedenis 2
Wetenschappen
(Biologie, Chemie, Fysica, Aardrijkskunde + Project STEM + onderzoeksvaardigheden)
8
Wiskunde 7
Module * 2
  32

* Edu, Erasmus+, uitdieping, remediëring, keuzemodule, bijsturing...
Enkel bij wetenschappen wiskunde: Module maritime wetenschappen (3uur)

Basisvorming  
Aardrijkskunde 1
Engels 2
Frans 3
Geschiedenis 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Wiskunde 3
Levensbeschouwing 2
  19
Wetenschappen - Wiskunde  
Basisvorming 19
Wiskunde 4
Fysica 2
Chemie 2
Biologie 2
Aardrijkskunde 1
Keuzevakken 2
  32

Moderne Talen - Wetenschappen  
Basisvorming 19
Frans 1
Engels 1
Wiskunde 2
Duits of Spaans 2
Fysica 2
Chemie 2
Biologie 2
Aardrijkskunde 1
Keuzevakken (vrijblijvend) (2)
  32
Wetenschappen - Wiskunde optie engineering  
Basisvorming 19
Wiskunde 4
Fysica 2
Chemie 2
Biologie 2
Aardrijkskunde 1
STEM-projecten 3
  33