Economie - 3de Graad


Studiekeuze Omschrijving

Wil je de economische wereld grondig verkennen? Volg je de actualiteit op de voet? Wil je weten hoe een bedrijf werkt? Waarom je als consument wel bereid bent om veel geld uit te geven aan de laaste nieuwe hype, maar je busabonnement zo goedkoop mogelijk wil aankopen? Dan is een economische studierichting misschien iets voor jou! Iedereen die geboeid is door het economisch leven kan instappen in deze richting, er is geen voorkennis vereist. In de tweede graad onderzoek je de wisselwerking tussen bedrijven en consumenten. Je leert ook hoe je een dubbele boekhouding moet maken. In de derde graad wordt de sociaal-economische werkelijkheid onder de loep genomen: de gezinnen, de bedrijfswereld, de (internationale) overheden … 

Welke studierichting kun je kiezen?

Kies je voor een studierichting met wetenschappen (biologie, chemie, fysica en aardrijkskunde), dan zal je uitgedaagd worden om wetenschappelijke problemen aan te pakken en te onderzoeken. Je vergelijkt en redeneert op een logische manier om tot oplossingen te komen voor boeiende vraagstukken uit onze samenleving. Je gaat op zoek naar de verklaring voor natuurfenomenen, voert wetenschappelijke experimenten uit in practica en rapporteert de resultaten van je onderzoek. Je wordt een expert in het kritisch analyseren en evalueren van feitenmateriaal.

Je hebt een ruime en brede interesse in vreemde talen en andere culturen en je wil van je meertaligheid je troef maken? Dan is deze studierichting iets voor jou! Je ontwikkelt je mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid in verschillende talen en leert je in verschillende situaties correct uit te drukken. Je bestudeert verschillende taalfenomenen en ontwikkelt een inzicht in de taal als systeem. Je reflecteert over taal en maakt kennis met anderstalige literatuur. Op een activerende en onderzoekende manier verken je de Franse, Engelse, Duitse en/of Spaanse cultuur en word je aangespoord om je talenknobbel verder te ontwikkelen.

Ben je goed in wiskunde en mik je op een sterk wetenschappelijke richting in het hoger onderwijs? Wil je je wiskundig inzicht verder ontwikkelen, houd je van logisch redeneren en wil je abstract leren denken? Ben je ook benieuwd naar de theoretische achtergrond van wiskundige toepassingen? Dan is een studierichting met wiskunde beslist iets voor jou! 

Inschrijven
Basisvorming  
Aardrijkskunde 1
Engels 2
Frans 3
Geschiedenis 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Wiskunde 3
Levensbeschouwing 2
  19
Economie - Moderne Talen  
Basisvorming 19
Economie 4
Frans 1
Engels 1
Natuurwetenschappen 2
Duits  2
Spaans 2
Keuzevakken 1
  32

Economie - Wetenschappen  
Basisvorming 19
Economie 4
Wiskunde 2
Fysica 2
Chemie 2
Biologie 2
Aardrijkskunde 1
Keuzevakken (vrijblijvend) 2
  32
Economie - Wiskunde  
Basisvorming 19
Economie 4
Wiskunde 4
Fysica 1
Chemie 1
Biologie 1
Keuzevakken 2
  32