Wetenschappen - 2de Graad - Centrum


Omschrijving Studiekeuze

De leerinhouden en vaardigheden die aan bod komen in de verschillende wetenschappelijk gerichte vakken (fysica, biologie, chemie en aardrijkskunde) moeten de leerlingen toelaten een wetenschappelijk onderbouwd standpunt te ontwikkelen in een maatschappelijke discussie. In onze hoogtechnologische samenleving is een zekere wetenschappelijke kennis en beheersing onontbeerlijk. Contexten uit het dagelijks leven, uit industriële en medische toepassingen van wetenschap verschaffen de leerlingen inzicht in de ontwikkeling van de samenleving en brengen een technologische vormingscomponent via het wetenschapsonderwijs.

Naast het verwerven van een wetenschappelijke geletterdheid via de gemeenschappelijke eindtermen en vakeindtermen, zal het fundamentele gedeelte wetenschappen ook kennis, vaardigheden en attitudes aanbrengen die nodig zijn om in het wetenschappelijk hoger onderwijs te slagen.

Inschrijven
Basisvorming  
Aardrijkskunde 1
Biologie 2
Chemie 2
Engels 3
Frans 3
Fysica 2
Geschiedenis 2
ICT-vaardigheden 1
Levensbeschouwing 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Wiskunde 5
  29
Wetenschappen - Talen  
Basisvorming 24
Biologie 1
Chemie 1
Fysica 1
Wiskunde 1
Informatica 1
WW / Fysica CLIL 1
Economie CLIL 2
  32

Wetenschappen - Economie  
Basisvorming 29
Economie 2
Aardrijkskunde 1
  32
Wetenschappen - Engineering  
Basisvorming 29
STEM-projecten 3
  32

Wetenschappen - Maritieme  
Basisvorming 29
Maritieme vakken 3
  32