Economische Wetenschappen - 1ste leerjaar


Omschrijving Studiekeuze

In de richting Economische Wetenschappen komt er naast algemene economie ook een mix van bedrijfswetenschappen, recht en boekhouden aan bod. Dit alles wordt nog verder aangevuld met gevorderde abstracte wiskunde.
 

Ben je geïnteresseerd in het economisch leven en abstract denken binnen economische wetenschappen én wiskunde, dan is deze richting misschien iets voor jou?

Inschrijven

Basisvorming

Vak uur/week
Levensbeschouwelijk 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Engels 3
Frans 3
Aardrijkskunde 1
Biologie 1
Chemie 1
Fysica 1
Geschiedenis 2
Economische en digitale vaardigheden 1
Wiskunde 5
Economie 4
Keuzevak (zie opties) 2
32

Opties 2u

Vak
Programmeren x
Toegepaste Informatica
Media
Duits/Frans x
Maritieme wetenschappen (3u)
Fysica/chemie
Edusport x
Edusport x