Humane Wetenschappen - 2e GRAAD - 1e JAAR


Studiekeuze Omschrijving

In de richting Humane Wetenschappen maak je kennis met gedrags- en sociale wetenschappen. Mens en samenleving in tijd en ruimte staan centraal en die ervaringswereld wordt ook cultureel, kunstwetenschappelijk en filosofisch belicht. De leerlingen maken op diverse manieren kennis met de wetenschappelijke benadering van mens en maatschappij: van het klassieke doceren en individuele opdrachten tot groepsdiscussies, projecten, ICT en museumbezoeken.

> Wil je de maatschappelijke uitdagingen waarmee we geconfronteerd worden leren analyseren, dan is deze richting misschien iets voor jou?
 

Inschrijven

Basisvorming

Vak uur/week
Levensbeschouwelijk 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Engels 3
Frans 3
Aardrijkskunde 1
Biologie 1
Chemie 1
Fysica 1
Geschiedenis 2
Economische en digitale vaardigheden 1
Wiskunde 4
Gedrags- en sociale wetenschappen 3
Filosofie 1
Kunstbeschouwing 1
Keuzevak (zie opties) 2
32

Opties 2u

Vak
Programmeren
Toegepaste Informatica
Media x
Duits/Frans
Maritieme wetenschappen (3u)
Fysica/chemie
Edusport x
Edumusic x
CLIL - fysica (Engels) / wiskunde (Frans)