Onze Visie

GO! Atheneum Pegasus vervult al sinds jaren een voortrekkersrol op het vlak van onderwijsvernieuwing: denk maar aan de invoering van het meertalig onderwijs (CLIL) en flexibele leertrajecten. Het is niet meer dan normaal dat we verdergaan op de ingeslagen weg.

In het schooljaar 2019-2020 zijn starten we in samenwerking met Basisschool Stene en de A. Vermeylenschool met het Tienerschoolproject. Het is de bedoeling om de overstap van de basisschool naar het atheneum te vereenvoudigen. Leerlingen hebben het soms moeilijk om met verschillende leerkrachten en vakken om te gaan. We hopen het welbevinden van de leerlingen op school op die manier nog te verhogen.

Daarnaast blijven we voortwerken met flexibele trajecten voor talentvolle leerlingen of leerlingen met een leerachterstand, wordt het meertalig CLIL-aanbod aangehouden en gaan wij bij de leerlingen van de eerste graad op zoek naar hun talenten via het aanbod van modules. Via de nauwe samenwerking met de scholen van Scholengemeenschap STROOM krijgen leerlingen die kiezen voor Pegasus een uniek studieaanbod, afgestemd op hun talenten, potentieel en interesses. Studiekeuzebegeleiding speelt hier een voorname rol.

Leerlingen worden uitgedaagd: ze nemen deel aan olympiades, taal- en actuawedstrijden. Er zijn tal van naschoolse activiteiten, zowel sportief als cultureel, die meehelpen om jonge volwassenen met een gezonde, positieve en kritische geest te vormen.

Jean Surmont
Directeur