Onze Visie

Op 1 september 2019 sloegen Atheneum Centrum en Atheneum Pegasus de handen in elkaar. Athena is een vernieuwend en gedurfd project dat de hervorming van het secundair onderwijs kleur geeft. Als doorstroomschool hebben wij als doel de leerlingen maximale slaagkansen te bieden in het hoger onderwijs, rekening houdend met hun interesses, talenten en kwaliteiten.

Campus Centrum is een Senior High School; alle doorstroomrichtingen van de derde graad worden er aangeboden. Door de samenwerking met hogescholen en universiteiten krijgen de leerlingen in de derde graad de kans om actief kennis te maken met het hoger onderwijs en een goed doordachte studiekeuze te maken. Tezelfdertijd wordt de kloof tussen het secundair en het hoger onderwijs verkleind.

Door deze intensieve samenwerking tussen de drie campussen, gecombineerd met externe partners, kunnen de aangeboden middelen zo efficiënt mogelijk worden ingezet waardoor de onderwijskwaliteit nog hoger komt te liggen. Het volledige onderwijsteam werkt dagelijks enthousiast aan de verdere uitbouw van Athena om samen dit succesverhaal vorm te geven. 

Directeurteam Athena