Onze Visie

Directieteam AthenaAthena Campus Centrum is een leerlinggerichte school die focust op een brede algemene vorming. Ons kwaliteitsvol onderwijs brengt het beste uit elke leerling naar boven en bereidt maximaal voor op hoger en universitair onderwijs. Waarden als wederzijds vertrouwen, respect en verdraagzaamheid staan hierbij centraal. Ons professioneel lerarenteam stimuleert de talenten van elke leerling en staat garant voor uitdagend onderwijs waarbij de leerlingen zich ontwikkelen tot positief-kritische wereldburgers die sterk en bewust in het leven staan. Onze school, gelegen in het hart van het bruisende Oostende, biedt een uitdagende leeromgeving waarbij de sterktes uit onze jarenlange onderwijstraditie gecombineerd worden met innoverende projecten en de nieuwste pedagogische inzichten.